Cold Night, Drunken Love – Đêm lạnh, Tình say

Jan 16, 2013

Anh có con đường của anh. Em có con đường của em. Còn con đường đúng, chuẩn xác, và là mẫu số chung là con đường không tồn tại.

Anh có con đường của anh. Em có con đường của em. Còn con đường đúng, chuẩn xác, và là mẫu số chung là con đường không tồn tại.

Mùa vẫn còn đây! Em vẫn đây
Mưa giăng giăng lối, nghẹn dâng đầy
Áo mỏng khép tà khi nặng hạt
Loang ướt nửa chiều, mắt dâng mây

The season still lingers on here! I am still here
It’s drizzling, choking me with fears
My frail coat gets buttoned up as drizzles become drops
Soaking half of the afternoon and filling my eyes with tears

Hoa sưa lại trắng giữa tàng cây
Anh có biết không? Em lại say!
Rượu nồng xưa rót mà không uống
Chén đập muôn năm hương còn đầy

Rosewood again blossoms in white
Don’t you know? Again I get high!
Not because of this wine, which is left undrunk
But its enthralling scent, lingering on even after the glass was crushed

Bởi mỗi xuân về rượu lại cay!
Ngàn muôn én mới gọi sum vầy
Hoa vô tư nở không ngần ngại
Khói nồng bên bếp vẫn xưa nay

For when each spring comes, wine ages to dry!
Birds form couples to fly
Flowers show beauty without being shy
Delicious smoke fills up kitchen pipes

Đành là mùa vụn qua kẽ tay
Đành là tình vụn gió nhẹ bay
Đành là lời vụn buông khi ấy
Ngoảnh lại ngoảnh qua đã cạn ngày…

Be it a trivial season to slip through our fingers
Be it a trivial love to go with the wind
Be it a trivial word you manifested
Those days have far gone dry…

Hoa đào đã đỏ má hây hây
Mùa vẫn còn đây! Em vẫn đây!
Chỉ tình là tìm hoài không thấy!
Rượu mới – mời xuân – xuân chẳng say!!!

Peach blossom finally blooms red here
Spring time finally comes here! I am still here!
Only Love is not found here!
New wine – for new spring – however, spring cannot get high here!!!

Tác giả: Quỳnh Hương (Thụy Thảo) – Translator: Thu Hương (Vika Hương Nguyễn)

Cái tranh minh họa này thì là lăng nhăng, không liên quan đến bài thơ tuyệt vời ở trên. – This following illustrating pic is my junk and has nothing related to the above beautifully composed poem.

Me is living with these rules these days:- Come, then: Hi! -Go, then: Bye! -If: Don’t like! Then: Next! -	No concept of pulling back. -	Once gone… Then even if it hurts like burnt, still there won’t be no return… -	I have come to this cruelty… responsibility is all Yours!

Me is living with these rules these days:
– Come, then: Hi!
– Go, then: Bye!
– If: Don’t like! Then: Next!
– No concept of pulling back.
– Once gone…
Then even if it hurts like burnt, still there won’t be no return…
– I have come to this cruelty… responsibility is all Yours!

Advertisements

One thought on “Cold Night, Drunken Love – Đêm lạnh, Tình say

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s