Love Economics – Kinh tế học tình yêu

Ciao Bella,
I just heard that you had sausage again this morning, and yeah I know that you like sausages. But I am wondering what if you have sausages every day, say, in AM and PM, then how will your utility margin for sausage adjust, whether it will increase because of the economy of scale? Will you still love it if months after months all you have is just sausages and sausages?
Each of us are pursuing our own goals, both hoping that these private goals will, eventually and exactly, cross each other at an equilibrium point, just like those demand and supply curves find each other. But you know what? That equilibrium has been proved by many economists to be contemporary, which means that it incessantly adjusts itself from one equilibrium point to another. What important is we have to know how to balance ourselves, our inputs and outputs, work and compensation, managing and leading methods.
Each business is an art and Love business is the art of living. Because, for example, if we get married and are lucky enough not having to think of a divorce arrangement, then you will have to manage a family business where love is only one among hundreds of other factors defining the success of that business. And you fully understand that the main characteristics of a family business is conservative and possessive, it doesn’t hold many of those characteristics such as openness and innovation – those of giant multi-cultural firms.
I say so because you are still a young girl, passionate and open-minded, because you are so used to the environment of giant multi-cultural corporates, where you can fly freely and create your network and socialize. At your current situation any limitations or pressure from family matters will be big barriers.
Bella, I always try to avoid any matters that can ignite conflicts. Even when I need to give advice, I choose to stand and shoot from afar, which means the probability of hitting the right spot is not high, which also means that you will agree with whatever I say, but my innocent Bella still is not experienced enough to evaluate the importance of them and doesn’t know where to apply the knowledge.
Bella, I always care for you and I know that you always care for me. But our ways of caring is different, just like a Human Resource Manager cannot have the same concerns as a Marketing Manager, especially when these two people are considered to stand at the same management level in a certain business, you know, it is very hard for one to listen to the other.
I have written out one part among many annoying matters that are flying in my stomach, which is dead hungry at the moment. I suppose I won’t write out other parts that are related only to my job.
Now I continue to work. I assume you are thinking of having another sausage, darling.

Vika Huong Nguyen translated Nov 6th, 2012

Catherin Zeta Nở à,
Anh mới biết sáng nay em cũng ăn xúc xích, và cũng biết là em thích ăn món xúc xích ấy. Nhưng anh tự hỏi nếu em hàng ngày phải ăn xúc xích, sáng và tối, thì cái utility margin của món xúc xích ưa thích của em sẽ điều chỉnh thế nào, liệu nó có tiếp tục tăng theo economic of scale không. Liệu em có còn yêu thích nó nếu hàng tháng trời chỉ có xúc xích và xúc xích.
Chúng ta mỗi người vẫn theo đuổi mục đích riêng, kỳ vọng con đường riêng ấy rồi sẽ, chính xác là mong nó sẽ cắt nhau đạt được equilibrium như cái cách mà supply và demand curve tìm đến nhau. Nhưng em biết không, cái equilibrium ấy, như nhiều economist đã chứng minh, nó chỉ là cân bằng động, nó liên tục điều chỉnh từ điểm equilibrium này sang điểm equilibrium khác mà thôi. Điều quan trọng là mỗi chúng ta tự balance chính mình, input và output, working và compensate, managing và leading.
Mỗi business đều là một nghệ thuật và love business thì là nghệ thuật của cuộc sống, bởi, anh nói giả sử khi chúng mình cưới và may mắn không bao giờ phải nghĩ đến một cái divorce arrangement, thì em sẽ phải theo cái family business nơi mà love chỉ còn là một factor trong hàng trăm success factor của cái business đó. Mà em biết đấy, đặc tính của family business thì luôn bảo thủ và cố hữu, nó sẽ không thể có nhiều tính cởi mở và innovation của những corporate lớn với muti-culture.
Anh nói thế bởi em vẫn là một cô gái trẻ, nhiệt tình và hòa đồng, bởi em vẫn thích hợp với môi trường corporate lớn với muti-culture nơi em có thể tung tăng bay nhảy và quảng giao, tự tạo cho mình những mối quan hệ riêng. Nơi mà một sự gò ép hay bất cứ limitation nào từ phía gia đình đều trở thành rào cản lớn.
Nở à, khi con đường hiện tại của chúng mình vẫn khác nhau có nghĩa là benchmark đánh giá cũng như critical point để đưa ra decision cũng khác nhau thì việc anh đưa ra đánh giá về công việc của em và ngược lại luôn là nguyên nhân để nảy sinh conflict, thật may là không phải conflict of interest bởi nếu học MBA em sẽ hiểu conflict of interest nguy hiểm đến thế nào.
Anh luôn cố gắng tránh mọi vấn đề có khả năng gây xung đột, ngay cả khi cần góp ý anh cũng phải đứng từ rất xa rót pháo vào tức là khả năng trúng là không cao, cũng có nghĩa anh hiểu khi nói thì em sẽ rất đồng ý, nhưng cô Nở ngây thơ của anh chưa đủ kinh nghiệm để đánh giá mức độ quan trọng cũng như nên áp dụng nó vào đâu.
Nở ạ, anh luôn lo cho em và anh cũng hiểu em luôn lo cho anh, nhưng anh nhìn thấy cách lo của mỗi chúng mình khác nhau, như một Human resource manager không thể lo những vấn đề giống như một marketing manager làm. Đặc biệt là khi 2 người này vẫn được coi là at the same level trong management structure thì rất ít có khả năng một người này chịu nghe người khác nói.
Anh đã viết ra hết một phần trong vô số phần bức xúc đang ngọ ngoạy trong cái bụng đói meo lúc này. Những phần khác liên quan đến công việc của anh nên có lẽ chẳng nên viết ra.
Thôi anh lại ngồi làm việc tiếp và chắc em lại đang rán hoặc xơi xúc xích.
(Tác giả: tình yêu Hoàng Chu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s