Anh có đi cùng em – Will you walk with me

She is one of the best poets in Vietnam. Her works are so feminine and sweet. Here is a translation of one of her poems that I did.

Xuân Quỳnh là một trong những nữ thi sỹ nữ tính và ngọt ngào nhất của Việt Nam. Đây là một bản dịch rất ngắn thơ của Xuân Quỳnh mà mình đã làm.

Anh có đi cùng em Will you walk with me
   Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu
      To far off places
      To times when fruits are ripe to pick
      To days for loving 
   Qua nắng sớm mưa chiều
Qua chặng đường tàn phá
Qua rất nhiều nỗi khổ
Qua rất nhiều niềm vui …
       Through morning sun, through evening rain
       Through many winding roads
       Through loads of sufferings
       Through countless pleasure…
XUÂN QUỲNH Vika Huong Nguyen translated

Tôi tin rằng ta luôn phải mạnh mẽ khi xảy ra biến cố. Tôi tin rằng những cô gái hạnh phúc là những cô gái xinh đẹp nhất. Tôi tin rằng ngày mai là một ngày mới, và tôi tin vào điều kì diệu.

One thought on “Anh có đi cùng em – Will you walk with me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s