Incidentally met – Hội ngộ bất ngờ

Under the sun nothing is impossible – Dưới ánh mặt trời, không có gì là không thể.

Best things often are those achieved all of a sudden and out of anticipation.

When you prepare to go out for photo shooting, and you cannot choose the best outfit among too many beautiful items, you just unconsciously pick up some random pieces. And who would ever guess that that randomly hastily grasped outfit is a lot more photogenic than other designer clothes.

You have made so many drawings, and you still have some spare crayons, and abruptly you want to draw another extra picture. In the end, you find out that that very last picture is the one you are satisfied with the most.

You are to meet some friends at a shopping mall, and you arrive early. You decide to walk around for a while, and unexpectedly you see that pair of shoes that you have been looking for in the last couple of months.

Your friends have helped arrange many dates for you, but it often turns out that either you don’t like them, or they don’t like you. Tonight your friends told you that they would introduce you to another guy, you didn’t want to go see him, but you still went because anyway you would be free for the whole night. And lucky you went, because he was the one you have been searching for for so long.

If you haven’t reached the last minute, please don’t leave the game. Finding the best thing at the very last moment cannot be mere good luck, maybe it was preceded by a miserably hard searching process so that in the end you obtain an incidental meet up.

 Vika Huong Nguyen – translated with a little bit of alteration and addition.

Fate – Duyên phận
(Source: can’t remember)

 

Những điều tốt đẹp nhất bao giờ cũng là những điều đạt được bất chợt và ngoài dự liệu.
Khi đi chụp ảnh, chọn lựa mặc biết bao nhiêu là quần áo đẹp, tiện tay vớ theo một bộ đồ. Ai ngờ đâu khi ra hình, trang phục ăn ảnh nhất lại là bộ quần áo vớ vội ấy chứ không phải những bộ đẹp đẽ kia.
Bạn vẽ rất nhiều bức tranh, thấy còn dư ra một ít màu vẽ, bạn tiện tay vẽ thêm một bức, kết quả là bức tranh cuối cùng đó lại là bức bạn thấy vừa ý nhất.

Bạn hẹn với mấy người bạn ở trung tâm mua sắm, bạn đến sớm hơn giờ hẹn nên đi ngắm nghía một lát, ai ngờ bạn lại mua được đôi giày bạn đã tìm mua mấy tháng nay mà chưa gặp.

Bạn bè nhiều lần giới thiệu bạn trai cho bạn, nhưng lần thì bạn không thích họ, lần thì họ không thích bạn. Tối nay, bạn bè lại bảo sẽ giới thiệu một anh bạn nữa cho bạn, bạn chẳng muốn đi chút nào, nhưng thôi dù sao cũng rảnh rỗi nên đi thử chơi. May là bạn đi, vì anh ta chính là người bạn cần tìm bấy lâu.

Chưa đến giây phút cuối xin hãy đừng bỏ cuộc. Tìm được thứ tốt nhất vào lúc cuối cùng thì không thể chỉ là may mắn, có khi trước đó là cả một quá trình gian nan tìm kiếm mới có được hội ngộ bất ngờ.

One thought on “Incidentally met – Hội ngộ bất ngờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s