Love Season Sketch – Phác họa Mùa tình yêu

Aug 17th, 2012

Và trái tim vẫn chưa lành
Và kỷ niệm vẫn chưa tan
Hà Nội và em bạc theo thời gian
Dusseldorf và anh có bao giờ biết nhớ?
And the heart is not yet healed
And memory is not yet melted
Hanoi and I are fading away as colors in time
Do Dusseldorf and you ever know what it feels like to miss?

Vika Hương Nguyễn

—————————————–

 …. Cho người không ở Việt Nam….

.… For someone who is not in Vietnam…

Những vỉa hè nghẹn hương hoa sữa
Những tiếng rao ướt sũng hơi sương
Những hoàng hôn nhốt trong dãy đèn đường
Những tiếng hót loài chim nhỡ quên đường về tổ
Những mảng tường rêu loang lổ
Những người đang nhắm mắt suy tư

Sidewalks choked with milk flower
Vendor cries soaked in morning fog
Sunsets caged in street lights
Birds chirping forgetting ways back to their nests
Motley walls engraved with moss
People sinking in reminiscence

Pari mùa thu – Luân đôn mùa hè
Menbơn mùa xuân – ở đâu mùa thu?

Dusseldorf in Winter – Verona in Summer
Melbourne in Spring – where is Fall?

Họ nhớ và họ tưởng tượng
Một mùa thu cho ấm lại lòng

They miss and they imagine
A Fall to warm their hearts

Những Hoài Anh – những Hoa – những Long
Những người không còn Hà Nội trong mắt

Those Matthias – those Giang – those Nhu
Those whose eyes can no longer hold Hanoi

Hình dung mùa thu bằng tim…
Hình dung mùa thu bằng nhớ…
Nhưng không tài nào nhớ nổi mùi hương hoa sữa

They picture Hanoi Fall by hearts…
They picture Hanoi Fall by missing…
But never can recall the perfume of Hanoi milk flowers

Men theo trí nhớ
Họ đi tìm màu để phác hoạ mùa thu….

Skirting along memories, looking for colors
They sketch
Hanoi Fall.

Vika Huong Nguyen & Hoàng Anh Tú

Nắm tay em đi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s