Follow your heart – Trái tim mách bảo

This  post is all taken from a book I recently read. The book – Follow your heart by Susanna Tamaro – is a collection of various unsent letters from a grandma to her grand daughter. The book itself is not super enjoyable to me, however, the lines below are my favorites and they do stir up some thoughts in me and teach me something.

Love is not reserved for the lazy; sometimes it requires very drastic actions…

… There are many tiny windows existing between our body and soul. If they are open, flows of feelings can freely go in and out, but if they are closed, those feelings will not be in motion anymore. Only love, like a strong gust of wind, can wide open all at once all of these windows …

When you encounter love, you will see that love brings about diverse beauties, multi-colors, and countless interesting magic. When you were not in love, when your heart was still wandering free, and your look still focused only on yourself, no men that you feel attractive would spare a minute on you; but right from the moment someone steals away your heart, and you pay no more attention to no other men, then all of a sudden all of them turn back to you and follow you, flirt with you and tell you sweet words. That is because through the open windows your body is shining brightly on your soul, and your soul, vice versa, is shining on your body, they shine simultaneously on each other through multi sets of mirrors. In just a short time, a radiant halo covers you up, and that very radiant halo will make you irresistibly charming to men like honey to the bears…

… Nowadays, the word “the heart” sounds silly and mediocre. Is it because the heart is like a burning room? Because it is nightly dark, and there is nothing else except darkness and the fire? Reason is contemporary, but the heart is already too obsolete. Today those who follow their hearts are all considered to be returning to the animal world, to the wild nature, and only those who use reasons can belong to an advanced developed world. But what if things are not so… Can too much reason make our souls wither?…

… When many roads are open ahead of you and you don’t know which one to walk on, don’t chose randomly; just sit down and wait. Breathe in with all that you believe, just like you breathed on the day you were born; don’t let anything agitate you; just wait, and wait a little bit more.

Sit still, in complete silence, and listen to your heart.

And when it starts to speak, please stand up, and follow your heart.

Translated from Vietnamese to English by Vika Huong Nguyen

The Vietnamese version was translated from Susanna Tamaro’s Follow your heart by Nguyễn Huy Trọng (Nhà Xuất bản Trẻ).

This is my book review.
Picture credit: either Facebook or Google+

Tình yêu không dành cho kẻ lười nhác, đôi khi nó đòi hỏi những hành động thật quyết liệt…

… Có rất nhiều cánh cửa sổ nhỏ xíu tồn tại giữa cơ thể và tinh thần. Nếu chúng được mở ra, những dòng cảm xúc sẽ tự do ra vào, nhưng nếu chúng đóng lại thì những cảm xúc kia sẽ không di chuyển nữa. Chỉ có tình yêu mới có thể cùng lúc mở toang toàn bộ những cánh cửa ấy như một cơn gió mạnh…

… Khi biết yêu, cháu sẽ thấy tình yêu mang đến cho ta muôn sắc, muôn màu và bao nhiêu điều thú vị. Lúc chưa yêu, trái tim ta vẫn còn tự do rong chơi và ánh mắt chỉ thuộc về một mình mình thì chẳng có người đàn ông nào ta cảm thấy hấp dẫn lại dành cho ta một phút; nhưng đúng giây phút một người nào đó đánh cắp trái tim ta, và ta không hề quan tâm đến bất kỳ ai khác thì bỗng dưng tất cả bọn họ quay trở lại theo đuổi, tán tỉnh và nói những lời hết sức ngọt ngào. Đó là vì những cánh cửa sổ, khi chúng được mở ra, cơ thể ta sẽ chiếu sáng rực rỡ lên tinh thần, và tinh thần cũng làm ngược lại cho cơ thể, chúng soi rọi lẫn nhau qua một chuỗi các tấm gương. Chỉ trong một thời gian ngắn, một vầng hào quang rực rỡ sẽ bao phủ xung quanh ta, chính ánh hào quang ấy quyến rũ đàn ông như mật ngọt thu hút những con gấu vậy…

Ngày nay, từ “trái tim” lúc nào nghe cũng có vẻ thật ngờ nghệch và tầm thường. Có phải bởi vì trái tim giống như một căn phòng phát cháy? Bởi vì nó tối đen, chỉ có bóng tối và ánh lửa? Lý trí là thời thượng còn trái tim đã quá lỗi thời. Giờ này ai đi theo tiếng gọi của trái tim đều bị xem là trở về với thế giới động vật, với thiên nhiên tự do, còn ai đi theo lý trí mới thuộc xã hội bậc cao. Nhưng giả sử mọi thứ không như thế… có phải lý trí quá mức sẽ làm tâm hồn ta khô héo?

Khi có nhiều con đường mở ra trước mắt và cháu không biết nên đi lối nào thì đừng chọn bừa nhé; hãy ngồi xuống và chờ đợi. Hãy thở thật sâu với tất cả niềm tin, như cách cháu thở vào ngày mình chào đời ấy, đừng để bất cứ thứ gì làm cháu xao động, hãy đợi, và đợi thêm chút nữa.

Hãy ngồi yên, thật im lặng và lắng nghe trái tim của cháu. Và rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo những lời trái tim mách bảo.

One thought on “Follow your heart – Trái tim mách bảo

  1. In reply to: “… When many roads are open ahead of you and you don’t know which one to walk on, don’t chose randomly; just sit down and wait. “:

    Alice: Which road do I take?
    Cheshire cat: Where do you want to go?
    Alice: I don’t know
    Cheshire cat: Then, it doesn’t matter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s