Too much, love! – Yêu thế nào là nhiều

How will you answer if asked why you are still single or you get married much later than the majority of your friends. Well, how about this?

“I’d like to buy a second-hand thing.”

The later you get married, the more chances your spouse will be someone who previously has got a divorce. Those who divorced once but still dare to enter another marriage – they must love you insanely, love you too much that they don’t give a damn about, if ever, again, how troublesome, tiresome and devastating another divorce will be for them, love you too much that neither are they concerned about the second bankruptcy of their lives.

Is this the best guarantee you can get for your happy ever after?

Collected, edited, did some minor addition, and translated by Vika Huong Nguyen

What matters – Cái váy quan trọng là người mặc

Nếu bị hỏi là tại sao lại kết hôn muộn, bạn trả lời ra sao? Thử lý do này xem có được không?

“Vì tôi muốn mua hàng second-hand.”

Kết hôn càng muộn càng có nhiều cơ hội lấy những người đã từng ly hôn. Những người đã từng ly hôn vẫn dám tái hôn, nhất định là họ rất yêu bạn, yêu đến mức không bận tâm đến thủ tục ly hôn phiền phức tới cỡ nào, cũng không màng đến cảnh phải phá sản lần thứ hai.

Bạn xem, có phải đấy là gói bảo hiểm lớn nhất cho hạnh phúc của bạn không?

Vika Hương Nguyễn sưu tầm, rút gọn, bổ sung và lược dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s