Beautiful moment of today – Thời điểm đẹp nhất của hôm nay

Yew, Hanoi – chaotic with thunders, rain storm, fallen trees, flooded streets and traffic jams. Black water fills the streets, which turn into dirty rivers. What from it can be called beautiful then?

Yet there’s still beauty! Somewhere less than 7pm, my American boss called his Vietnamese wife, softly told her that it was raining too hard, and she should wait for him. Then, rolling up his pants, putting on a pair of slippers, a raincoat, opening an umbrella, he walked out into the pouring rain, wading through the water to pick up his wife.

Beauty of life stems from such simple things. Provided that there is love, even the most plain deed can become very beautiful. Don’t you think?

Source: Beuchampniven’s “couple in rain” favorite pictures on vi.sualize.us

Èo, Hà Nội – sấm chớp, giông gió, cây đổ, lụt lội và tắc đường. Nước đen sì như sông trên phố. Lấy đâu ra cái gì mà đẹp.

Thế mà có! 7h kém buổi tối, bác sếp người Mỹ nhẹ nhàng gọi điện cho chị vợ người Việt, bảo rằng trời mưa lắm, chờ anh ra đưa về nhé. Rồi bác xắn  quần, xỏ đôi dép lê, mặc áo mưa, giăng thêm ô, bước ra ngoài cơn giông, lội nước đi đón vợ.

Vẻ đẹp của cuộc sống xuất phát từ những điều giản dị vậy thôi. Chi cần có tình yêu, những hành động bình thường cũng có thể trở nên thật đẹp.

One thought on “Beautiful moment of today – Thời điểm đẹp nhất của hôm nay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s