I loved eating with you – Ăn và yêu

French restaurants often serve their guests tiny bars of chocolate or delicate little pieces of cake after desserts, some places even put the chocolate or the cake into cute to-go boxes for you.

Restaurant guests, after finishing their desserts, often are too full to eat anymore. Then why still offer them chocolate?

Maybe, it is for the lingering savor.

For an excellent meal, appetizers are the beginning, main course is the climax, desserts are the end, and chocolate or cake is the aftertaste.

With whom did you have the meal? Did you have fun while eating? Was it interesting time? Was the talk pleasant? Was the food delicious? Did you really enjoy your meal and accompany?

No matter how it was, after a night, everything just turns into memory. Chocolate and cake are the aftertaste that lingers on your mind,  like a piece of writing will be more touching if it generates some reflection. And once there is reflection and reminiscence, love becomes so much harder to forget.

The writing is limited, but its meaning is infinite. When shall we meet again? 

Collected, edited and translated by Vika Huong Nguyen June 10, 2012

Nếu đi nhà hàng ăn món Pháp, sau khi dùng xong món tráng miệng, nhân viên phục vụ sẽ mang đến một thanh sô-cô-la nhỏ, hoặc một đĩa nhỏ bánh ngọt rất tinh tế, có những nhà hàng sẽ bỏ sô-cô-la hoặc bánh ngọt vào một chiếc hộp xinh xắn để thực khách có thể mang về nhà.

Thực khách, sau khi dùng xong món tráng miệng, thường đã no đến mức không thể ăn được nữa. Vậy tại sao vẫn có sô-cô-la?

Có thể, đó chính là một chút dư vị.

Một bữa ăn ngon, món khai vị là khởi đầu, món ăn chính là cao trào, món tráng miệng là hồi kết, còn sô-cô-la và bánh ngọt là dư vị.

Bữa ăn ấy bạn đã ăn cùng ai? Các bạn dùng bữa vui vẻ chứ? Nói chuyện thoải mái không? Món ăn có ngon không? Bạn đã hết lòng thưởng thức chưa?

Dù thế nào đi nữa, chỉ sau một đêm, tất cả sẽ chỉ còn là kí ức. Sô-cô-la và bánh ngọt là dư vị trong kí ức, tựa như những bài viết sẽ cảm động lòng người hơn nếu có dư âm, và nếu có dư âm, tình yêu sẽ càng khó quên hơn.

Lời nói thì có giới hạn, nhưng ý nghĩa lại vô cùng, chúng ta còn gặp lại nhau không?

Đọc, rút gọn và dịch lại từ 1 cuốn tản văn yêu thích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s