Speak softly love – Nói lời yêu

You say that you love rain,

But you open your umbrella when it rains.

You say that you love the sun,

But you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind,

But you close your windows when wind blows.

This is why I am afraid, you say that you love me too.

                                                        William Shakespeare

Khi thấy em, anh đã phải lòng ngay. Em biết, và em mỉm cười. (Hamlet, hồi II, cảnh II)

Anh nói rằng anh anh yêu những cơn mưa,

Nhưng anh mở ô khi mưa rơi xuống.

Anh nói rằng anh yêu nắng,

Nhưng anh tìm bóng râm khi nắng ngập tràn.

Anh nói rằng anh yêu gió miên man,

Nhưng gió đến anh khép khung cửa sổ.

Nên anh ơi, em sợ, khi anh nói rằng anh cũng yêu em.

Bản dịch của Vika Hương Nguyễn (6/6/2012)

One thought on “Speak softly love – Nói lời yêu

  1. Pingback: Fondly longing – Nhớ thương « Vika Huong Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s