Dust in the wind – Bụi trong gió

Em nhắm mắt, chỉ trong phút chốc

Phút chốc trôi qua

Bao ước mơ từng ấp ủ cũng vụt qua, giờ xa lắm rồi

Tất cả chỉ là cát bụi trong gió mà thôi.

                              I close my eyes, only for a moment, and the moment’s gone

                             All my dreams pass before my eyes, a curiosity

                             Dust in the wind

                            All they are is dust in the wind

 

Cũng vẫn là bài hát xưa

Chỉ là một giọt nước lẫn trong biển cả

Tất cả những cố gắng của em vỡ vụn

Dù cho em chối bỏ khước từ

Tất cả chỉ là cát bụi trong gió mà thôi.

                            Same old song, just a drop of water in an endless sea

                            All we do crumbles to the ground though we refuse to see

                           Dust in the wind

                          All we are is dust in the wind 

 

Này em, sao em cứ mãi long đong

Khi tồn tại vĩnh hằng chỉ có trời và đất

Cơ hội rơi qua tay, vuột mất

Của cải của em

Có thể nào mua thêm một phút cho em?

                          Now, don’t hang on,

                          Nothing lasts forever but the earth and sky

                         It slips away,

                         And all your money won’t another minute buy

 

Em là hạt bụi trong gió

Chúng ta đều chỉ là cát bụi

Tất cả, chỉ là cát bụi

Trong gió

Mà thôi

                            Dust in the wind 

                           All we are is dust in the wind

                           All we are is dust in the wind

                           Dust in the wind

                           Everything is dust in the wind

                          Everything is dust in the wind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s