Image

7 steps to happiness – 7 bước chạm cửa hạnh phúc

Think less, Feel more

Frown less, Smile more

Talk less, Listen more

Judge less, Accept more

Watch less, Do more

Complain less, Appreciate more

Fear less, Love more

 

Nghĩ ít đi, mà hãy Cảm nhận

Nhăn nhó ít đi, và hãy Cười nhiều

Nói ít đi, và hãy Lắng nghe

Soi xét ít đi, và hãy Đón nhận

Khoanh tay nhìn ít đi, và hãy Hành động

Ca than ít đi, và  Trân trọng nhiều hơn

Lo sợ ít đi, và hãy Yêu thật nhiều

Source: happinessinyourlife.com / facebook picture